Kontaktujte nás pre výpočet ceny individuálneho projektu

Projekčná kancelária - služby

- 25-ročné skúsenosti v oblasti projektovania občianských stavieb: projekty stavieb na bývanie - rodinné domy, bytové domy, školské stavby, hotely, penzióny, obnovy a rekonštrukcie historických stavieb

- kompletná projektová dokumentácia stavieb: urbanistické štúdie, projektové štúdie, projekty pre ohlásenie stavby, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty (i k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ), katalógové projekty

- autorský dozor projektanta

- sprostredkovanie súvisiacich služieb: inžinierské služby - technický stavebný dozor, zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, kalkulácie, rozpočty, statické, svetlotechnické a teplotechnické posudky, energetické certifikáty

- bezplatné poradenstvo

Rodinné domy EUROLINE

- obchodné zastúpenie pre Eurolineslovakia s.r.o.: možnosť výberu a zakúpenia projektu

- projekty sú dostupné aj v štandarde nízkoenergetických a pasívnych domov

- poskytovanie doplnkových služieb: osadenie rodinného domu na stavebnú parcelu, napojenie na inžinierske siete, zapracovanie požadovaných zmien projektu, legislatívne poradenstvo, vybavenie príslušných povolení www.eurolineslovakia.sk

Kontakt
Spoločnosť

JavaProjekt, s.r.o.

Sotinská 1373/7
905 01 Senica
Slovensko
Otváracie hodiny
Pondelok - piatok08:00-16:00
Kancelária