Kontaktujte nás pre výpočet ceny individuálneho projektu

Projekčná kancelária - služby

- 25-ročné skúsenosti v oblasti projektovania občianských stavieb: projekty stavieb na bývanie - rodinné domy, bytové domy, školské stavby, hotely, penzióny, obnovy a rekonštrukcie historických stavieb

- kompletná projektová dokumentácia stavieb: urbanistické štúdie, projektové štúdie, projekty pre ohlásenie stavby, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty (i k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ), katalógové projekty

- autorský dozor projektanta

- sprostredkovanie súvisiacich služieb: inžinierské služby - technický stavebný dozor, zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, kalkulácie, rozpočty, statické, svetlotechnické a teplotechnické posudky, energetické certifikáty

- bezplatné poradenstvo

Rodinné domy EUROLINE

- obchodné zastúpenie pre Eurolineslovakia s.r.o.: možnosť výberu a zakúpenia projektu

- projekty sú dostupné aj v štandarde nízkoenergetických a pasívnych domov

- poskytovanie doplnkových služieb: osadenie rodinného domu na stavebnú parcelu, napojenie na inžinierske siete, zapracovanie požadovaných zmien projektu, legislatívne poradenstvo, vybavenie príslušných povolení www.eurolineslovakia.sk

Kontakt
Spoločnosť

JavaProjekt, s.r.o.

Hurbanova 518
905 01 Senica
Slovensko
Otváracie hodiny
Pondelok - piatok08:00-16:00
Kancelária
Naplánujte si k nám cestu: Naplánovať